Otázky a odpovědi

JAK MÁM OMLUVIT DÍTĚ PŘI ABSENCI? KAM MÁM NAPSAT OMLUVENKU?

Když omlouváte dítě při nemoci nebo jiné absenci, využijte tel. do kanceláře - všechny omluvenky mi paní sekretářka spolehlivě vyřídí - nebo využijte online omluvenku viz. stránky školy nebo mi pošlete email. Po příchodu do školy je nutné mít omluvenku písemně v notýsku. (nařízení ředitele školy)

Při absenci z rodinných důvodů : rekreace, ozdravný pobyt s rodinou apod. 1 den omlouvá třídní učitel, více dní = rodiče si vyzvednou tiskopis, kterým požádají o uvolnění ze školy pana ředitele. Ředitel školy ani třídní učitelka nemusí omluvit dítě z povinné školní docházky z výše uvedených důvodů.

 

—————

KDO ODHLÁSÍ DÍTĚTI OBĚD, KDYŽ JE NEMOCNÉ?

Obědy odhlašují i přihlašují rodiče emailem, telefonicky, ústně ve školní jídelně. Jídlo z nabídky volíte předem, pokud nezvolíte, Vaše dítě automaticky dostane pokrm č.1. Pokud je dítě nemocné odhlašujete nejpozději do 8,00 hod. ráno nebo si první den nemoci ( pokud nestihnete odhlásit) jídlo odnesete v jídlonosiči domů.

POVINNOSTÍ VŠECH STRÁVNÍKŮ JE SEZNÁMIT SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDELNY, RODIČE SEZNÁMÍ SVÉ DĚTI.

—————