Den Země

13.04.2014 23:17

Ve středu 16.4. proběhne celodenní projekt ke Dni Země- děti budou procházet stanoviště, kde budou mít připraveny úkoly nebo budou mít možnost se zblízka seznámit s různými živočichy a jejich způsobem života, také se budou moci podívat, jak vypadají preparáty vytvořené z rostlin a živočichů pod mikroskopem nebo se zúčastnit rozboru vody z různých zdrojů (vodovod, potok, louže, studna.....).Zkrátka je připraven zajímavý a pestrý program, který má podpořit vnímavost dětí k přírodě, k okolnímu prostředí. Vybíráme od každého žáka 30,- Kč na pokrytí nejnutnějších nákladů pro externisty, kteří přijedou speciálně v tento den do naší školy.

VYUČOVÁNÍ KONČÍ V 11,40 HODIN.

—————

Zpět